portugal-citizenship-investment
پرتغال
پرتغال

به عنوان عضو اتحادیه اروپا، پرتغال سکوی پرتاب ایده آل برای سفر و کسب و کار در اروپا، و منطقه شینگن بدون نیاز به ویزا است. برنامه ویزای طلایی بعد از پنج سال مسیری مطمئنی برای شهروندی پرتغال و اتحادیه اروپا فراهم می کند

مسافرت بدون نیاز به ویزا
به بیش از ۱۴۲ کشور

زمانبندی
۳ تا ۶ ماه

حضور فیزیکی

الزامی نیست

شروع سرمایه گذاری با
۶۵۰۰۰۰ یورو

portugal

پرتغال

اقامت از طریق سرمایه گذاری

مزایا

 • فرصت زندگی، تحصیل و کار در کشوری عضو اتحادیه اروپا
 • فرهنگ و تاریخ شگفت انگیز
 • امکان همراهی فرزندان و والدین وابسته
 • فضای دوستانه کسب و کار
 • اقامت کامل خانواده
 • سفر بدون ویزا به اتحادیه اروپا و منطقه شینگن
 • امکان درخواست پروانه اقامت دائم یا شهروندی بعد از ۵ سال
 • دسترسی کامل به خدمات بهداشتی و آموزشی
 • بدون هیچگونه اجباری برای سکونت در کشور
 • نیاز به حداقل شرایط سکونت
 • می توانید وضعیت اقامت غیر دائم را تقاضا کنید، تااینکه به مدت ۱۰ سال از مالیات کم برخوردار شوید

برنامه ویزای طلایی پرتقال یکی از برنامه های بسیار مشهور ویزای طلایی در اروپا است که از سال ۲۰۱۲ آغاز شد. تنها ۷ روز برای حفظ اقامت مورد نیاز است؛ فرزندان وابسته بدون توجه به سن، تا زمانی که مشغول به تحصیل هستند، می توانند شامل این برنامه شوند

لازم به ذکر است که این برنامه موفقیتی اثبات شده است. این برنامه ابزار سریعی برای سرمایه گذاران است تا بتوانند اقامت کاملاً معتبر در پرتغال را دریافت کنند. درهای این برنامه بدون محدودیتی ازنظر ملیت، مذهب و فرهنگ برای مردم سراسر جهان کاملا باز است و از ایشان بسیار استقبال می شود

تنها شرط مورد نیاز این است که سرمایه گذار باید بیش از ۱۸ سال سن داشته باشد و پیشینه کیفری با مجازات بیش از ۱ سال نداشته باشد.

اخیراً دولت از الزام به داشتن اقامت دائم قبل از درخواست شهروندی پس از اتمام ۵ سال چشمپوشی کرده است

گزینه های سرمایه گذاری

صندوق ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی

چندین روش برای اخذ پروانه اقامت در پرتغال وجود دارد (سرمایه گذاری باید حداقل به مدت ۵ سال حفظ شود):

۵۰۰۰۰۰ یورو سرمایه گذار باید ملکی با این ارزش یا بیشتر را خریداری کند
۳۵۰۰۰۰ یورو یا، یک ملک با بیش از ۳۰ سال ساخت را در منطقه نوسازی، با این ارزش یا بیشتر بخرد
۳۵۰۰۰۰ یورو سرمایه گذار باید در فعالیت پژوهشی، یا سهام دولتی یا خصوصی سرمایه گذاری کند
۲۵۰۰۰۰ یورو یا در بازسازی یا نوسازی پروژه های میراث ملی سرمایه گذاری کند
۵۰۰۰۰۰ یورو یا سرمایه گذار در صندوق یا نهاد سرمایه گذاری خطر پذیر سرمایه گذاری کند.

حداقل ۱۰ شغل ایجاد کنید

 • هزینه های اخذ اقامت

  7500 یورو برای سرمایه گذار
  5000 یورو همسر
  3000 یورو افراد وابسته واجد شرایط 13 تا 17 سال
  5000 یورو فرد وابسته واجد شرایط بالای 17 سال
  500 یورو هزینه گذرنامه برای هر فرد
  200 یورو کارمزدهای بانکی

فرآیند تقاضا

هفته ۱

تفهیم برنامه، امضای قرارداد و تهیه تقاضانامه

هفته ۸-۱۰

ارائه مدارک و فرآیند ارزیابی صلاحیت

هفته ۱۰-۱۴

تصمیم نهایی، صدور نامه اطمینان‌بخش و پرداخت سهم

هفته ۱۴-۱۶

صدور گواهینامه های پذیرش تابعیت و گذرنامه