فیلم‌

مهاجرت - مهاجرت از طریق کسب و کار و ایجاد شرکت - تابعیت دوم

برنامه سرمایه گذاری شهروندی گرانادا

سیاست های کانادا برای دانشجویان بین المللی – مهاجرت

پنل بانکداری اثبات طوفان: محافظت در برابر تاثیرات خارجی - بخش ۳

پنل چارچوبهای اخلاقی در بازاریابی جهانی CIP [شهروندی از طریق سرمایه گذاری] - بخش ۲

پنل همکاری به دلیلی مشترک - بخش ۱

مهاجرت به ایالات متحده آمریکا - برنامه EB5

برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 ایالات متحده امریکا

سمینار ویزای سرمایه گذار EB5 توسط BLS

برنامه های سرمایه گذاری بمنظور مهاجرت در قبرس - ماریا کلاپا

زندگی و کسب و کار در جورجیا – نینو پیریودزه

نخست وزیر دومینیکا - در مورد خدمات حقوقی بیات

سام بیات، متخصص مهاجرت از طریق کسب و کار و تاسیس شرکت

شبکه استعدادیابی استرالیا و مشارکت خدمات حقوقی بیات

شهروندی از طریق سرمایه گذاری، سنت کیتس و نویس – لس خان

نخست وزیر سنت لوسیا با کانال حقوقی بیات صحبت کرد

اجلاس سرمایه گذاری - مارگارت لا از رویدادهای بیکن، هنگ کنگ

برنامه های مهاجرت به کانادا با جودیت توگوز

جیمز هریس از وانواتو در مورد برنامه CIP خود صحبت کرد

نستور آلفرد با سام بیات در مورد برنامه CIP سنت لوسیا صحبت کرد

پنل رویکردهای اصلی توسعه پایدار - بخش ۴