News
0
Malta Vatandaşlığı İle Hızlı Yatırımlar Dünyasına Erişim

Dünya Yatırımla Vatandaşlık Programlarının yükselişini bir ülkede vatandaşlık elde etmenin en etkin yolu olarak görüyor. Bu programlar arasında, Malta yüksek güvenlik içinde yaşamanın ve yüksek seyahat mobilitesinden istifade etmenin en kısa yolu olan müstesna bir program sunmaktadır.

Bugün, özellikle de girişimciler için, küresel mobilite sınırlar arasında rahatlıkla seyahat etmenizi sağlamakta ve size son derece rekabet avantajı kazandırmakta ve dolayısıyla da başarı anlamına gelmektedir. Özellikle Dubai’de, ikinci pasaport hızlı gelişmeler dünyasına bir kapı olarak hizmet edebilecek olmasından dolayı Yatırımla Vatandaşlık seçeneği aranmaktadır.

Artan güvenlik, emniyet ve fırsatlar

Çoklu pasaport edinmek vatandaşları ana memleketlerinin eksikliklerine karşı daha az kırılgan yapmaktadır. Şöyleki, alternatif bir vatandaşlık bugünlerde herhangi bir ailenin sigorta poliçesinde gerekli olarak görülmektedir. Bir aile daha fazla kaza merciine erişebiliyorsa, bu ailenin varlıkları çeşitlendirilir ve özellikle de global risklere maruz kalma riski az olur.

Yatırımla vatandaşlık programı bireyler ile hükümetler arasındaki iletişimi kolaylaştırmakta ve nitelikli başvuru sahiplerinin bir ülkede yasal vatandaş olmalarına olanak sağlamaktadır. Bunun karşılığında, yeni vatandaşların önemli bir ekonomik katkı sunmaları gerekmektedir.

Bu tür programlara sahip ülkelerin çoğu güvenlikleri ve dünyanın en büyük ticari ve yaşam stili merkezlerine erişimi ile tanınmaktadır. Örneğin, Avrupa en cezbedici destinasyonlardan birisidir ve dolayısıyla AB pasaportları dünyadaki en güçlü pasaportlar olarak sınıflandırılırlar. AB içerisinde, vatandaşlar AB kanunlarının koruması altında mükemmel eğitim ve sağlık olanaklarına erişebilmektedirler.

Malta Yatırımla Vatandaşlık Programının Göstergeleri

Malta’nın Yatırımla Vatandaşlık Programı Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylanan ilk vatandaşlık programıdır.

Programa başvurabilmek için, bireyin Malta ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunması gerekmektedir. Bunun karşılığında, başvuru sahipleri ve ailelerine ülkede tam vatandaşlık hakları verilmektedir. Programın başvuru süreci son derece verimlidir ve değerlendirme standartları bakımından son derece sıkıdır.

Tek başvuru sahibi için, asgari katkı tutarı yaklaşık 1 milyon Euro’dur ve buna Malta Kalkınma Fonuna yapılacak olan 650.000 Euro değerindeki bağış tutarı; asgari 350.000 Euro değerinde bir gayrimenkul satın alınması yada yıllık asgari 16.000 Euro değerinde gayrimenkul kiralaması; ve hükümet onaylı finansal enstrümanlara 150.000 Euro tutarında yatırım dahildir.

Vatandaşlığa geçme belgesinin düzenlenmesi başvurunun sunulmasından itibaren altı ay ila iki yıl arasında sürmektedir.

Görkemli Malta

Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Avrupa’nın kesişim noktasında bulunmasından dolayı, Malta’nın lokasyonu kendisini Avrupa’nın gelişen finansal merkezi konumuna getirmektedir. 2004 yılında AB’ye katılımından bu yana, Malta büyük ekonomik büyüme kaydetmiştir.

Milattan önce 5.000 yılına dayanan bir tarihe sahip olmasından dolayı, ülke ayrıca bir “açık hava müzesi” olarak bilinmektedir ve adanın silueti 16. yy mimarisi ile çevrilidir. Malta; 2018’de Avrupa Kültür Başkenti tacını giyen başkenti Valletta dahil olmak üzere, üç tane UNESCO Dünya Mirası Sit Alanına ev sahipliği yapmaktadır.

Vatandaşlar aynı zamanda ekonomik olanaklardan, huzur ve istikrardan istifade edebilmektedirler. Malta yüksek yaşam standardına sahiptir ancak buna rağmen yaşam maliyeti diğer AB ülkeleri ile kıyaslandığında görece düşüktür. Malta ayrıca ticari destinasyonlara da yakın konumdadır; 3 saatlik uçuşla Londra’ya ve 5 saatlik uçuşla Dubai ticaret merkezine erişebilirsiniz.

İlave olarak, Malta’nın gayrimenkul fiyatları dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı şekilde artmaktadır. Çünkü insanlar Malta’yı finansal kuruluşları, blockchain işleri, reasürans şirketleri ve avantajlı vergi düzenlemeleri ile cezbedici bulmaktadır.

Malta’nın Yatırımla Vatandaşlık Programıyla, vatandaşlar AB’nin herhangi bir yerinde serbestçe yaşayabilmekte, okuyabilmekte ve iş kurabilmektedir. Malta vatandaşlığı ile gelen fırsatlar sınırsızdır ve bu avantajlar gelecek nesillere de aktarılabilmektedir.

Your Comment
Your email address will not be published