News
0
Quebec Göç Düzenlemesini Anlamak

Kanada; dünyada yabancılar için en liberal ve hoşgörülü ülkelerden birisidir. İşletme ihtiyaçları için başka bir ülkeye taşınmayı düşünenler için, Kanada mükemmel bir seçenek olabilir. Kanada’da yatırım ve ticari göçmenlik konusuna gelince, Quebec hükümetinin bu konuda önemli yetkileri bulunmaktadır. Nisan 2016’da Quebec Hükümeti, yabancı uyrukluların bölgeye girişine ilişkin izin prosedürlerini yönetmek üzere Quebec Göç Düzenlemesini hazırlamıştır.

Yürürlükteki yeni düzenleme ile, onaylanması gereken bir kaç ticari göçmenlik yasası bulunmaktadır.

Girişimcilik Programı
Kanada ‘da iş hızlandırma merkezi, iş geliştirme merkezi yada bir üniversite girişimci merkezinden destek sağlayan bireyler için yeni bir girişimcilik programı bulunmaktadır. Bu bireyler bir işletmenin %51 kontrolünü yada yarattığı işletmenin %25 mülkiyetini alabilir.

Quebec Göçmenlik Düzenlemesi kapsamında, yabancı uyruklu bir girişimci sunulan 2 seçenekten birisini tercih edebilir. 1. Seçenek Kanada İş Hızlandırma, İş Geliştirme yada Üniversite Merkezinden destek sağlayan adaylar içindir. Bu seçeneğe başvuru için birinci koşul seçmelerde eşik puanda bir puan almaktır. İş hızlandırma, iş geliştirme ve/veya üniversite girişimcilik merkezi tarafından sunulan hizmet işletme projesinin mahiyeti, şirketin operasyon bölgesi, önerilen planlar ve operasyon planları ve destekleyici kuruluşların uzmanlığına bağlı olarak değerlendirilir.

2. seçenek; projeyi başlatmak için ihtiyaç duyulan fonlardan daha yüksek değere sahip olan yeni bir işletmenin %25’ini kontrol eden yada kurulmuş olan bir işletmenin %51’ini edinmiş olan adaylar içindir. Edinilen işletmenin önceki bir girişimci tarafından başlatılmadığını güvenceye almak adına 5 yıllık operasyonel geçmişe sahip olması gerekmektedir. Başvuran birey aynı zamanda işletmenin günlük faaliyetlerine katılmak durumundadır.

Bireysel girişimci metropoliten alanın dışında ise 200.000 USD’lik ve eğer sözü edilen alanın içinde ise 300.000 USD’lik başlangıç teminatı vermek zorundadır. İşletme projesinin hayata geçirilmesine kadar yerel bir finansal kuruluşa ilave bir 200.000 USD yatırılmalıdır ve bu tutar projenin koşullarının yerine getirilmesinin ardından bu tutar iade edilecektir. Girişimcinin tek başına yada eşiyle birlikte 900.000 USD’lik net değere sahip olması gerekmektedir.

Yabancıların finansman, sigorta, gayrimenkul geliştirme yada aracılık ve pornografik ürünlerin satışı ve dağıtımı ile ilgilenmeleri de yasaktır.

Yatırım Programı
Aynı zamanda, bir yatırım programını yatırımcının net varlıklarını ve yatırım gerekliliklerini arttırma gerekliliği takip etmektedir. Yeterli bir yönetim tecrübesine sahip olan, tek başına yada eşiyle birlikte olan ve yasal olarak elde edilmiş olan asgari 2 milyon USD tutarında varlığa sahip olan ve 1.2 milyon USD’yi bir işletmeye 5 yıl boyunca yatıran yabancı uyruklu bir kişinin Quebec düzenlemeleri kapsamında ülkeye göç etmesine izin verilir. Bireyin ticari, sanayi, profesyonel yada devlet kuruluşlarından yönetim tecrübesine sahip olması gerekmektedir.

Serbest Meslek Sahipleri
2 yıllık yönetim tecrübesi ve Quebec bölgesinde ikamet için yeterli olan 100.000 USD’lik net varlığa sahip olması durumunda, bir serbest meslek sahibi kalifiye bir işçiden farklıdır. Bunlar meslek lisansı gerekliliklerini karşılamalı ve işletmenin yerine bağlı olarak başlangıç teminatı yatırmak durumundadırlar.

Serbest meslek sahibi adaylar ve yatırımcılarla birlikte tüm girişimci başvuru sahipleri düzenleme kapsamında ortak bir sistemde değerlendirilirler. Yatırım Göçmenliği ve Quebec Göçmenlik Düzenlemesi hakkında hemen daha fazla bilgi edinin ve tüm gereklilikler hakkında yeterli bilgiye sahip olun.

Your Comment
Your email address will not be published